redKnows elektronisk körjournal

 

AUTOMATISK LOGGNING AV FÖRETAGETS BILRESOR.
SKAPAR MER TID FÖR VERKSAMHETEN FÖR DIG SOM  KÖR ELLER ÄGER FÖRETAGSBILAR.

redKnows – lättanvänd körjournal utan installation

redKnows ägs av AXTECH AB som är specialister på tjänster som baseras på GPS-positionering. Vi har utvecklat och sålt svensk GPS-baserad tracking i form av stöldskydd och fleet management i över 10 år.

 

Från den 16 september 2019 är redKnows körjournaler överfört till TelliQ ABs ägo. Läs mer, klicka här!

Vi har avtal med flertalet branschorganisationer. Kontakta din organisation för att få information om era avtal.

ENKLARE BLIR DET INTE

Redknows elektronisk körjournal är en modern pålitlig körjournal som inte kräver någon installation.

Du får en lättanvänd körjournal som uppfyller Skatteverkets rekommendationer.

Elektronisk körjournal

Enkelt användargränssnitt

Körjournalen presenteras i ett enkelt och översiktligt gränssnitt där det är lätt att hitta resorna och lägga till kompletterande information om resorna när det behövs.

 

I körjournalen loggas de uppgifter Skatteverket kräver, inklusive:
♦ start- och stoppadress
♦ mätarställning
♦ datum och klockslag
♦ Möjligheter att göra noteringar för varje resa

Karta ger översikt över bilparken

Om du har ett företag med flera bilar kan du kan välja om administratör skall få tillgång till en karta med en översikt över alla eller några av bilarna. Detta är till hjälp vid arbetsledning, med fördelen att bilarna är spårbara vid eventuell stöld.

Elektronisk körjournal
Elektronisk körjournal

Automatisk överföring av information

RedKnows körjournal är elektronisk, vilket betyder att all data överförs automatiskt från GPS-enheten i bilen direkt till en server där körjournalen sparas. Du loggar in på vår webbsida på ett eget konto där alla dina körningar visas i en lista som kan sparas ned eller skrivas ut.

Kom igång på en minut

Ditt konto är redan upplagt och klart för start när du får din körjournal. Du behöver bara plugga in den lilla GPS-pucken i bilens OBD-uttag och fylla i bilens mätarställning i körjournalen.

Elektronisk körjournal

Fördelar med en elektronisk körjournal

Undvik straffskatt

Din körjournal visar för Skatteverket att företagets bilar beskattats korrekt. En bil som inte förmåns-beskattas får köras max 100 mil och/eller vid högst 10 tillfällen per år. Både företag och anställd riskerar  annars straffskatt när Skatteverket gör revision.

Spara tid & pengar

Minska företagets pappersarbete och spara arbetstid! Alla resor registreras och sparas automatiskt och förarna slipper därför lägga tid på komma ihåg var de kört när det är dags att redovisa körjournalen. Effektivt och smidigt.  

Sänk förmånsbeskattningen

Om du kör en tjänstebil med förmånsvärde kan du sänka din förmånsbeskattning med 25% om du kan visa att bilarna körts i tjänst mer än 3000 km per år.  Med den elektroniska körjournalen får du ett korrekt underlag för detta att lämna till arbetsgivare eller till din deklaration. 

Rätt ersättning för privatbil

Du som kör din privata bil i tjänsten vill säkert få korrekt ersättning för alla körningar du gör under arbetstid. Använder du en elektronisk körjournal kan du vara säker på att du inte missar några resor och kan redovisa körningarna snabbare till företaget.

Översikt över Bilparken

Med hjälp av kartan får administratören en överblick var fordonen befinner sig och kan hjälpa till att effektivisera körningar och planera nyttjandet av bilarna. Det sparar både tid och pengar. Kartan hjälper även att lokalisera en förare som får stopp och behöver assistans längs vägen.

Stöldskydd

Skulle en bil bli stulen går det att se på kartan var den är. Du kan vidarebefordra exakta uppgifter till Polisen som snabbt kan återta den. Det minskar dels kostnaderna för att ersätta bilen med dess innehåll och det minimerar även kostsam stopptid i arbetet.

Pris

Från och med den 16 september 2019 kommer order från denna webbsida att gå in till TelliQ. Kontakta dem för att få aktuella priser och upplägg.

 

Koppla upp din fordonsflotta

www.telliq.se

Vi på redknows bistår självklart kunder vid frågor, 031-558866.

Vi följer Skatteverkets regler

RedKnows elektroniska körjournal uppfyller Skatteverkets krav på vilka uppgifter som skall ingå i en körjournal och hur den skall vara utformad. Det är inte lag på att föra körjournal, men det rekommenderas av Skatteverket som ett viktigt bevismedel vid en revision. Körjournalen kan bl.a. användas för att visa att en företagsbil inte körs privat för att undvika förmånsbeskattning, men även för att påvisa underlag för minskat förmånsvärde för en bil som körs i hög omfattning. Vi hjälper dig gärna om du har frågor om hur du bäst hanterar din körjournal. Du kan även läsa mer på Skatteverkets hemsida: Klicka här!

Vi värnar om personlig integritet

Axtech följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018. Lagen innebär stärkta rättigheter för den enskilde individen rörande företags hantering av personuppgifter. Företaget som använder körjournalen i sin verksamhet är Personuppgiftsansvarig och skall informera sina anställda om att elektronisk körjournal skall införas och varför, samt vilka personuppgifter som berörs. Axtech är Personuppgiftsbiträde. I vårt Personuppgiftsbiträdesavtal informerar vi om hur vi hanterar  personuppgifterna. Vi står till tjänst om du har har frågor runt Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter.  Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen? Klicka här!

  Så här säger två av våra kunder

”Pirteks viktigaste uppdrag är att spara våra kunders tid. Deras tid är pengar och vår ankomsttid måste vara den bästa på marknaden. Med 20 slangbussar fördelade i fyra regioner är det av största vikt för vår trafikledning att välja rätt buss till rätt kund och uppdrag. Med hjälp av RedKnows kan vi på ett tillförlitligt och överskådligt sätt leva upp till våra kunders förväntningar.” Victoria Fallenius, marknadschef på Pirtek Sweden.

 

Golvkompaniet Göteborg AB

 

Vi har använt redKnows elektronisk körjournal i 4 år. Det medför många fördelar,
men framförallt är det en trygghet att veta att vi gör rätt när Skatteverket gör sina
granskningar. Dagligdags underlättar det vår arbetsledning och på så sätt sparas
både tid och pengar. Christer Rydèn, Golvkompaniet Göteborg

Intresserad av elektronisk körjournal?

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.