Vem behöver körjournal?

En detaljerad och noggrant förd körjournal är viktigt att ha för att kunna visa för Skatteverket att bilarna i företaget används korrekt.  Dels kan ditt företag och dina anställda undvika straffskatt om ni kan visa att företagsbilar inte körs privat och dels kan ni undvika att betala mer skatt än ni behöver om bilarna förmånsbeskattas. För att en körjournal skall fungera som bevis vid en revision är det viktigt att körjournalen förs löpande.

 

 

KÖRJOURNAL ÄR VIKTIGT ATT FÖRA FÖR DIG SOM:

Kör en företagsbil som ej förmånsbeskattas

Om företaget äger bilar utan att betala förmånsvärde får bilarna endast användas bilen i ringa omfattning för privat körning. Det vill säga vid högst 10 tillfällen per år och en körsträcka på högst 100 mil. Om detta inte kan bevisas när Skatteverket gör revision så riskerar både företag och anställda att åka på en hög straffskatt.

Vill sänka förmånsbeskattningen med 25%

Om du kör en förmånsbeskattad tjänstebil och kör mycket i tjänsten under året har du möjlighet att sänka din förmånsbeskattning. Om du kan redovisa att du kör mer än 3000 mil i tjänsten kan du sänka din bilförmån med 25%.

Vill få rätt ersättning för privata körningar

Om du kör din privata bil i jobbet är det viktigt att anteckna alla resor för att du skall få korrekt ersättning för de körningarna du gör. Det är lätt att glömma visa resor, framförallt om man inte skriver ner dem direkt. Med en elektronisk körjournal riskerar du inte att glömma några sträckor och du sparar dessutom tid.

Så här säger två av våra kunder

 

”Slangakutens viktigaste uppdrag är att spara våra kunders tid. Deras tid är pengar och vår ankomsttid måste vara den bästa på marknaden. Med 15 slangbussar fördelade i fyra regioner är det av största vikt för vår trafikledning att välja rätt buss till rätt kund och uppdrag. Med hjälp av RedKnows kan vi på ett tillförlitligt och överskådligt sätt leva upp till våra kunders förväntningar.”  Victoria Fallenius, marknadschef på Slangakuten AB

 

 

Golvkompaniet Göteborg AB

 

 

 

Vi har använt redKnows elektronisk körjournal i 3 år. Det medför många fördelar,
men framförallt är det en trygghet att veta att vi gör rätt när Skatteverket gör sina
granskningar. Dagligdags underlättar det vår arbetsledning och på så sätt sparas
både tid och pengar. Christer Rydèn, Golvkompaniet Göteborg

Körjournal enligt Skatteverkets krav

Tänk på att för att undvika att bli drabbad av straffskatt är det viktigt att körjournalerna är korrekta. När Skatteverket gör en revision av ditt företag ligger bevisbördan på företaget och den anställde om det finns tveksamheter i redovisningen hur bilarna använts. Använder du då en elektronisk körjournal slipper du oroa dig över det eftersom alla resor loggas automatiskt. Skatteverket har tydliga riktlinjer om vad som skall ingår i en körjournal. redKnows körjournal uppfyller självklart det. Läs vad Skatteverket säger om vikten av att föra körjournal.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och Personlig Integritet

Förutom att uppfylla Skatteverkets krav på vad körjournalen skall innehålla är det viktigt att ta hänsyn till den personliga integriteten. Axtech följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018. Lagen innebär stärkta rättigheter för den enskilde individen vid företags hantering av personuppgifter. Företaget som använder körjournalen är Personuppgiftsansvarig och skall informera sina anställda och fack om att elektronisk körjournal skall införas samt redovisa vilka personuppgifter som berörs. Axtech är Personuppgiftsbiträde. I vårt Personuppgiftsbiträdesavtal informerar vi om hur vi hanterar  personuppgifterna i körjournalen.  RedKnows elektronisk körjournal har även ett inbyggt integritetsskydd vilket innebär att data som inte är nödvändig för körjournalen döljs efter tre månader. Vi hjälper till med information och rådgör gärna med dig om du är osäker på reglerna kring GDPR.

Intresserad av elektronisk körjournal?

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.