Det här ingår i din körjournal

RedKnows elektronisk körjournal är godkänd enligt Skatteverkets krav. Den består av två saker: en hårdvara till bilen som vi kallar GPS-box samt ett körjournalskonto där resorna sparas. Vi förbereder ett administratörskonto samt ett konto för varje förare som är kopplat till en GPS-box. Körjournalerna är klara för användning när du får dem och varje förare får då tillgång till sin egen körjournal via en inloggning på redKnows webbsida. Alla resor sparas på körjournalskontot där det går att skriva ut eller exportera dem. Som administratör har du tillgång till körjournalerna och en karta där du ser fordonen.

 

Utöver själva körjournalen ingår support, lagring och backup av data i tjänsten. Det finns också möjlighet att göra olika val för att körjournalen skall passa just ditt företag.

GPS box - hårdvara

Körjournalens hårdvara består av en liten svart box med inbyggd GPS som installeras direkt i ett uttag inne i bilen. En GPS-box per bil levereras. När bilen startas och kör iväg, skickar hårdvaran informationen till redKnows server där körjournalen skapas.

Körjournalen - Gränssnittet

Ett administratörskonto samt körjournaler för alla förare förbereds av redKnows före leverans.  Via administratörskontot har man överblick över alla körjournaler samt en karta där alla bilar syns (kan väljas bort). Alla förare får en privat inloggning till sitt egen körjournal av sin administratör.

LAGRING av data

Alla körjournaler lagras på redKnows server på ett säkert serverhotell dit datan skickas krypterad. Backup görs dagligen. Vi lagrar den data som Skatteverket kräver av en körjournal med hänsyn till aktuella lagar och förordningar som rör integritet och datahantering.  

Support

Support ingår givetvis kostnadsfritt. Vi sätter en ära i att ha en har en riktigt bra och personlig service mot våra kunder både före och efter köp. Vi kan även råda dig i frågor som rör Skatteverkets regler och Personuppgiftslagen (PUL). 

Körjournal i mobilen

Körjournalen fungera lika bra i mobiltelefonen som i datorn. Vi har en mobilanpassad webbsida som fungerar i alla typer av moderna mobiler och surfplattor. Praktiskt när du vill göra en anteckning i körjournalen direkt efter en resa.

Tillval

Du kan även anpassa körjournalen så den passar ditt företag. Bl. a. kan du: Släcka ner kartan så endast körjournalerna syns, skapa olika behörighetsnivåer, gruppera bilarna, lägga in kalenderstyrning för körning privat/tjänst. Ring för mer information!

Körjournal enligt Skatteverkets krav

För att undvika att bli drabbad av straffskatt är det viktigt att körjournalerna är korrekta. När Skatteverket gör en revision av ditt företag ligger bevisbördan på företaget och den anställde om det finns tveksamheter i redovisningen hur bilarna använts. Använder du då en elektronisk körjournal slipper du oroa dig över det eftersom alla resor loggas automatiskt. Skatteverket har tydliga riktlinjer om vad som skall ingår i en körjournal. redKnows körjournal uppfyller självklart det:

Bilens mätarställning vid årets början och slut

Datum och mätarställning vid resans start

Datum och mätarställning vid resans slut

Resans start- och stoppadress

Antal körda kilometer

Resans ärende samt plats, företag, personer du besökt

Vem behöver en körjournal? Läs här vad Skatteverket säger!

Dataskyddsförordningen (GDPR) och personlig integritet

Förutom att uppfylla Skatteverkets krav på vad körjournalen skall innehålla är det viktigt att ta hänsyn till den personliga integriteten. Axtech följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med den 25 maj 2018. Lagen innebär stärkta rättigheter för den enskilde individen vid företags hantering av personuppgifter. Företaget som använder körjournalen är Personuppgiftsansvarig och skall informera sina anställda och fack om att elektronisk körjournal skall införas samt redovisa vilka personuppgifter som berörs. Axtech är Personuppgiftsbiträde. I vårt Personuppgiftsbiträdesavtal informerar vi om hur vi hanterar  personuppgifterna i körjournalen.  RedKnows elektronisk körjournal har även ett inbyggt integritetsskydd vilket innebär att data som inte är nödvändig för körjournalen döljs efter tre månader. Vi hjälper till med information och rådgör gärna med dig om du är osäker på reglerna kring GDPR.

Intresserad av elektronisk körjournal?

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.